Cung cấp Phi công Tiếp viên

Cung cấp Phi công Tiếp viên

Các giải pháp của chúng tôi cung cấp cho doanh nghiệp các công cụ hiệu quả nhất để tìm kiếm, phát triển và tuyển dụng nhân tài.

Được chứng nhận là Tổ chức đào tạo được phê duyệt (ATO), MADAO cung cấp các giải pháp đào tạo cho hơn 15 loại máy bay tại 101 Mô phỏng chuyến bay đầy đủ nằm rải rác trên 40 địa điểm trên 5 châu lục. Mỗi năm, hơn 700 phi công bay khoảng 25 000 giờ trên các FFS của chúng tôi và có được chứng chỉ đào tạo MADAO. Trong khi đó, trong khi nhà cung cấp giải pháp cung cấp nhân sự của chúng tôi, với hơn 400 000 khách truy cập mỗi tháng vào bảng công việc của mình là AIRCV.com, sẽ mang lại một dòng chảy ổn định các tài năng mới được đào tạo vào thị trường.

Trong khi điều hành một trong những ban tuyển dụng hàng không lớn nhất thế giới, AviationCV.com liên tục định nghĩa lại khái niệm tái cung cấp nhân sự bằng cách tích hợp các giải pháp CNTT tiên tiến và tổ chức các sự kiện hàng đầu trong ngành.