Về chúng tôi

Về chúng tôi

LIÊN KẾT DOANH NGHIỆP GIỮA VIỆT NAM VÀ BÊN NGOÀI

Công Ty MADAO được quản lý bởi ông Nguyễn Văn Lai, người đã có nhiều năm kinh nghiệm về đầu tư Tài Chính, tư vấn M&A và xây dựng sản xuất để xuất khẩu hàng hóa từ Việt Nam sang các thị trường nước ngoài.

Công Ty MADAO là một công ty Tư vấn Đầu Tư, dịch vụ xuất nhập khẩu, DPT (phát triển các dự án chuyển giao), Thương mại và phân phối Quốc tế… có trụ sở tại Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

  • Chúng tôi thấu hiểu các thị trường và chúng tôi có các kết nối. Hãy liên hệ với chúng tôi và chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn!
  • Sứ mệnh của chúng tôi là tăng cường hợp tác với các nhà kinh doanh bên ngoài Việt Nam, vì lợi ích cho khách hàng của chúng tôi nói riêng– và người Việt Nam nói chung.